Jon Åkerlind

Jon hörde i våras Sydnytts reporter i tv, tala om Lunds senaste uppfinning, hjärtmassageapparaten”Lukas”. Då Jon vid tillfället befann sig i ett annat rum(toaletten) hann han inte springa in till tv`n för att se hur den såg ut. Hjärt/lungmaskinen Lukas Hjärt/lungmaskin för Lukasbröder. Ej för hjärtstilleståndet, men väl för att stillahunger. Av hjärtans lust.

Lukasmålare: Jon Åkerlind
År: 2002