Jon Åkerlind

Rubrik: Att få njuta av god konst i dess olika riktningar II. Här visas Debutanten som måste bevisa att han begåvad genom att skicka m sex verk och betal a 150 kronor. Publiken får njuta av god konst, men här är det konstnären som betalar istället för som i andra kulturella fall, (exempelvis teater, bio, musiker, trubadurer) där publiken betalar.

Lukasmålare: Jon Åkerlind
År: 1990