Jon Åkerlind

Rubrik att få njuta av god konst i dess olika riktningar I. Skåne konstförening på Malmö konsthall. Men det stora problemet är att det finns ett stort antal konstnärer som deltager i Juryutställningen utan att bedömas av juryn. Resultatet blir avslagna konstnärsdrömmar och karamellmåleri. De icke jurybedömda konstnärerna fick två stjärnor i katalogen för att de slapp denna prövning. Galgfågeln fördömer juryn - juryfördömning. Den röda mattan är utlagd för de som slipper juryfördömningen.

Lukasmålare: Jon Åkerlind
År: 1990