Johan Lünnér

Albert Wiking i det röda, fotograf som ställde ut sina alster på Kulturen i Lund. Medan Albert plåtar egyptologen så märker han intet den snälle Pågen ty av rödfärg överlupen han sitter där nerlupen

Lukasmålare: Johan Lünnér
År: 2001