Johan Lünnér

Kanonfotografen Per Lindström, boende på Pistolvägen, skjuter skarpt med sin kamera. 205x149cm.

Lukasmålare: Johan Lünnér
År: 1996