Janne Ahlin

Leif Hjärre föreläser för Lukasbröderna om islam och deras möjligheter. Texter i planschen talar för sig självt.

Lukasmålare: Janne Ahlin
År: 2001