Janne Ahlin

Krav på kravmärkning! Gunnar (Gi-) Ottosson tillverkar färg som ändå inte är kravmärkt. Färgen behöver inte märkas, den märks ändå. G.O. kan därför lova gult och gröna skogar. På hyllorna syns aldrig tidigare skådade färger-blött och rått istället för blått och rött. Hemliga gifter finns med men de flesta är ogifta. Sunda vätskor samsas med tomburkar. På golvet ligger ett oöppnat krav (frimärkt kravbrev)-eller kravmärkt fribrev är frågan).

Lukasmålare: Janne Ahlin
År: 2005