Jan Torsten Ahlstrand som vanvårdad skulptur

Den kände Lundakulturprofilen och Lukasbrodern Jan Torsten Ahlstrand, som under året har jubilerat (70år), skrev tidigare i år en arg insändare i Sydsvenskan där han krävde bättre skötsel av Lunds kommuns offentliga skulpturer och utsmyckningar. Dessa har enligt J.T.A. under en följd av år vanskötts å det grövsta. Jag har med min plansch velat illustrera hur en sådan vanskött offentlig utsmyckning skulle kunna se ut. Vissa likheter med en viss Tegnerstaty kan anas men är det inte så att likheten med en annan tidigare nämnd person är mer påtaglig.Det något pompösa utrycket kanske kan verka en aning överdrivet men kan ändå någon liten mån vara i överenstämmelse med, och kanske t.o.m. vara kongenialt med den avporträtterades strävan.

Lukasmålare: Mats Rydstern
År: 2008