I trollskogen

Ulf R Johansson, som blivit kulturchef på Kvällsposten, letar efter kultur i kulturskymningen.

Lukasmålare: Tage E Nilsson
År: 1978