Hommage á Sune Rudnert

Bilden är en triptyk. Som pilen antyder skall den läsas från höger till vänster. ”målar in sig i konsthistorien” Det högra fältet baseras på en av Sunes egna målningar, försvinnande rum från 1971(Malmö konstmuseum)) som här ges en ny innebörd och visar hur Sune målar in sig i konsthistorien alternativt i himlen. ”Brandskattar historiemålarna” Centralpartiet domineras av ett porträtt av Sune. Bakom detta finns en något uppjazzad version av Carl Gustaf Hellqvists ” Valdemar Atterdag brandskattar Visby” från 1882,(Nationalmuseum), en målning som diskuterades utförligt i Sunes doktorsavhandling i konsthistoria(konstvetenskap) ”får nycklarna vid pärleporten” Det vänstra bildfältet visar hur Sune, ridande på Lukastjuren, får guldnycklarna till Lukasmålarnas himmel. Målningen är en parafras på Carl Larssons ”Gustav Vasas intåg i Stockholm”

Lukasmålare: Göran Hermerén
År: 2007