HATTEN PÅ FÖR FREDRIK T

Gillets forne bildkrönikör har utsetts till hedersdoktor vid Lunds universitet där han nio-till-femjobbar som arkivarie. Han hedras för sin entusiastiska kunskapsförmedling om universitetets historia och väsen, såväl i som utanför akademin. Lukasgillet vill inte vara sämre och hedrar vår vän med en plansch som hade gett honom tillfälle att kommentera att för en sann humanist är det lagerkransen som gäller. Notera hur elegant dennan svävar bakom doktor honoris causa i en vackert påskgul (?) och lite guldig porträttstudie.

Lukasmålare: Mats Rydstern
År: 2022