Hans Verduijn

Lukasmålarna stöttas av lukasmålarnas speciella kockar Jon Åkerlind och Johan Lünnér.Utan dessa lukasbröders stora kunskaper i den lukulliska konsten, hade övriga lukasmålare stått sig slätt. Jon Åkerlind visar matkonstbilder och håller cafè i ateljéhuset Addo. Konsten har tagit över i före detta Addofabriken. Här frågar de om de skall vara lunda-knakar eller lax. Utan dessa förträffliga bröder med sina attribut hade inte planscherna blivit av den höga kvalitet som de idag håller. (Dra av de båda på slutet, så ser man vilken stor nytta de gjort!)

Lukasmålare: Hans Verduijn
År: 2006