HANS VERDUIJN OCH HANS LUKASBRÖDER

Hans Verduijn är en av de Lukasbröder som blivit mest avbildad på Lukasplanscher under senare år. Här för Hans Verduijn en dialog med Hans Verduijn om varför Hans Verduijn är avbildad så ofta, trots att Hans Verduijn själv aldrig målat av Hans Verduijn. I själva verket kan man uppfatta Hans Verduijn som en spegelbild av självaste Hans Verduijn. Men är det verkligen jag, undrar Hans Verduijn. Men Hans Verduijn är inte den ende Lukasmålaren som förekommer ofta på Lukasmålningarna. På bordet framför ser vi andra vanliga Lukasmålare i form av små statyer. Vi ser Carl Foung idogt lyssnande, cyklisten Thomas Holm, skattmästaren Peter Löwegren, presentatören Lars Vilks, åldermannen Göran Hermerén, arkivarien Anders W Mårtensson och sist men aldrig minst Ronny Hård, för att nu nämna några som brukar vara med på Lukas-målningarna.

Lukasmålare: Ulf Stålhane
År: 2010