Hans Verduijn

Jean Bolinder, författare, konstnär, dramalärare, var den första person som invaldes i Svenska Deckarakademin (där han efterträdde Maria Lange). De övriga, som då ingick i Deckarakademien, hade varit med och startat den, så de kunde inte bli invalda. 1985 erhöll han deckarakademiens stora pris. Under Malmöfestivalen i år satt han i Skånska Dagbladets tält på Stortorget och signerade böcker. (SkD 19 aug 2002) Hoppet lyser igenom i Jean Bolinders nya bok Martin Luffas hemlighet; d v s ännu en ny bok av Lukasbrodern och som fått god kritik i SkD 6 sept 2002. Här sitter kung Jean Bolinder under Karl X Gustaf på Stortorget i Malmö och signerar böcker. Publiken krymper i storlek inför kungarna. Det finns gott om Jean Bolinders böcker. En ligger t o m under bordsbenet.

Lukasmålare: Hans Verduijn
År: 2002