Hans Verduijn

Hans Uno Bengtsson funderar över en kaffefläck. Han kör ofta på sin Norton, som här visar Röda lyktan och fångar upp de ter gracerna, som är välgödda med ordentliga valkar och möjligen mc-däck runt midjan. De dansar på glödande ko, något som Hans Uno gör ibland.

Lukasmålare: Hans Verduijn
År: 2004