Gunnar Ottosson

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
År: 2003