Grupporträtt

Ett sk grupporträtt av alla årets planschmålare sittande vid bordet dukat av allehanda drycker och vederbörlig lundaknake. Bilden skildrar det ögonblick då ritmästaren Sune tycker att: ”Nä nu får det min själ vara nock med snack, mat och dryck, nu måste vi börja måla också, så sätt igång nu gubbar!” Den ende som synes vara flitig och arbetar med frenesi är Ronny Hård.

Lukasmålare: Mats Rydstern
År: 2004004