Göran Hermerén

Frukost i det gröna med Leif Hjärre, Gärsnäs AB, sitter med rödbokens gudinna.

Lukasmålare: Göran Hermerén
År: 1997