Försvinnande gott

Rembrandt målade som bekant ett mycket stort antal självporträtt. Lukasgillets egen holländske mästare Hans Verduijn har också hittat ett återkommande tema: bordsscener från gillets höstmöten. I årets variant blandas högt och lågt. Här blåser Gillesmästaren i hornet för tidigare vice åldermannen Peter som efter ett kvarts sekels trogen tjänst i gillet erhåller såväl pension som en rejäl medalj. Den behängde besvarar hedersbetygelsen med en snaps. Till höger ses Lukasbröderna Alf Björk och Anders Sellman inbegripna i livligt samspråk. De kan dock samtidigt inte låta bli att undra: vad hände med de där utlovade tryfflarna till kaffet? Är det Grand som – likt med ärtsoppan 2018 – ännu en gång fallerat i servicen? Nej, denna gång går hotellet helt fritt och skulden får läggas på en annan, icke besläktad, Paulson: Lukasbroder J P som tagit det gemensamma konfektfatet som sitt eget! Även om målningens komposition kan föra tankarna till Leonardos ”Nattvarden” vill vi nu inte gå så långt som att hävda att J:et i J P skulle stå för Judas och att antalet tryfflar var identiskt med ett visst kvantum silverpenningar.

Lukasmålare: Hans Verduijn
År: 2019