En sedel-lärande historia

Riksbanken uppmärksammar sex förtjänstfulla svenskar på sina nya sedlar. Astrid Lindgren fick lägsta valören och Dag Hammarskjöld högsta… Att allas vår sagotant fick ”tjugan” kan ses som en påminnelse om den dagsedel (örfil på pilsnersvenska) som ”den pompiga tossan” gav gamle Sträng när hon skrev ”Sagan om Pomporipossa”. Lukastjuren har smugit med ett j och vill på tjurars vis göra denna sede- och sedel-lärande historia till en sejdel-lärande!

Lukasmålare: Hasse Karlsson
År: 2015