DOMKYRKOFORUM – FÖR MÄNNISKOR I NÖD

Bakom den byggand som nu uppförs söder om Lunds domkyrka finns behovet av toaletter. När Øresundsbroen öppnade sommaren 2000 kom det ytterligare mängder med turister, inte minst från Danmark. Väl framme i Lund stannade de framför domkyrkan, men då hade också den danska ölen gjort sin verkan och behovet av toaletter blev akut. När man i domkyrkoförsamlingen började diskutera toalettbygget kom man fram till att det behövdes ett större besökscentrum, som nu ska heta Domkyrkoforum. Här ska man kunna ta emot olika besöksgrupper, inte minst skolklasser. Men behovet av toaletter vid domkyrkan är mycket stort – och akut. Lukasbrodern och domprosten Håkan Wilhelmsson kommer i full fart springande längs Kyrkogatan för att komma först i kön till den högtidliga invigningen – och få lätta på trycket. Bakom den långa kön ser man också svartrocken Henrik Schartau. Han är den som stått och väntat längst – och tillslut kunde han inte hålla sig. En annan behövande är världens minste jätte Finn, som blivit kissenödig i sina ansträngningar med att skaka pelarna i domkyrkans krypta. Han har klättrat upp i ett träd för att se om det finns en extra-nöd-ingång.

Lukasmålare: Hasse Karlssonn
År: 2010