DÖDEN GÅR IGEN

Per Karsten på Historiska museet i Lund öppnade i februari 2014 ”en svår utställning” kallad Döden ett bekymmer. Bland föremålen finns en skalle som tillhört Jan Persson Mås, som avrättades 1817 och vars skalle ingår i anatomiska institutionens samlingar och som omfattar 1 200 kranier och 800 underkäkar. I bara en handfull fall känner man till personens namn och levnadsöde. – Det händer något när man vet namnet på en person, sa Per Karsten i Sydsvenskan i samband med pressvisningen av utställningen. Jan Persson Mås liv hade kunnat passera i en Hollywoodfilm. Sju gånger lyckades han utan framgång rymma från Malmöhus fängelse. Åttonde gången – dagen innan han skulle avrättas för ett mord på en vakt i samband med det sjunde försöket – lyckades han och tog värvning i svenska flottan, men blev ganska snart avslöjad, släpades tillbaka och halshöggs. Lukasbroder Per Karsten öppnade inte bara denna utställning 2014. Han lyfte också på locket till biskop Peder Winstrups (1605–1679) sarkofag i Domkyrkans krypta. Winstrups kropp är märkligt välbevarad efter mer än 300 år, vilket väckt forskarnas nyfikenhet. Mumien ska undersökas i ett år – bland annat ska man ta DNA-prov av den gamle, som på sin tid var ”en myndig och maktlysten prelat, av naturen häftig och känslig för hot mot hans biskopliga värdighet”. Peder Winstrup har mycket på sitt samvete, bland annat ett finger med i tillkomsten av Lunds universitet – av Karl X Gustaf fick han uppdrag att utarbeta en plan för inrättandet av ett universitet i Lund. Efter att forskarna fått sitt ska Winstrups kvarlevor begravas på Norra kyrkogården, eftersom Kryptan i en modern domkyrka behövs för annat … – Det är viktigt att lära av historien men också att inse att de historiska samlingarna kan ha betydelse för dagens forskning, säger Per Karsten i Sydsvenskan och påminner om det gamla talesättet att ”de döda har en skyldighet att tjäna de levande”. MULET KULET ILLA VURET I DE DÖDAS VILORUM (latinsk-klingande citat)

Lukasmålare: Mats Rydstern
År: 2014