Det luftburna universitetet – Regia Academia Carolina Arealis

Om ett par decennier kommer universitetet att ha dubbelt så många studenter som i dag. Redan nu måste man planera för framtidens universitet, både när det gäller bostäder och undervisningslokaler. Vid alla större konferenser, exempelvis ”Innovation in mind” måste man redan i dag bygga upp stora tält som konferenslokaler. Lukastjuren arbetar därför på rektorns uppmaning med ett ko-operativt projekt att bygga nya universitetshus i form av innovativa luftslott, som blåses upp. Bristen på tomtmark gör att de nya universitetsplanerna är dåligt förankrade i verkligheten, bara i enkla vajrar. Universitetsledningen tar tagit sin tillflykt till en zeppelinare, där de fortsätter att fatta luftiga beslut.

Lukasmålare: Carl Foung
År: 2012