Den vackra Venus

Johan Stenström, professor i litteraturhistoria och bland annat pappa till universitetets Författarskola, talade om Carl Michael Bellman på Lukasdagen och visade bland annat på skillnaden mellan vetenskapsmannen och skalden: Stenström hänvisar till sin källa; Bellman vilar vid sin. I bakgrunden ser vi ”Venus triumf” (Nationalmuseum, François Boucher, 1740) som inspirerade Bellman att skriva Fredmans epistel nr 25, där skalden hyllar sin musa Ulla Winblad som den vackra Venus: Blåsen nu alla, Hör böljorna svalla, Venus vill befalla…

Lukasmålare: Mats Rydstern
År: 2016