Den tutande gillesmästaren

Det tutas en hel del på Lukasgillets middagar. Inte minst gäller det julgillet på Grand. Den som tutar allra mest är Gillesmästaren. För att fånga de närvarandes uppmärksamhet använder sig Gillesmästare Ulf Kristoffersson sig av ett horn. Det är således inte ett dryckeshorn han har med sig på festerna, utan ett blåshorn. I detta blåser han när det är dags att sjunga och sedan tuta, eller för att i övrigt påkalla uppmärksamheten. Till vardags arbetar Ulf Kristoffersson som överläkare på avdelningen för klinisk genetik på lasarettet i Lund, av politiker kallat Sus. Här träffar han – alltid prydligt klädd i handknuten kravatt – patienter och deras gener. Dessa är säkert lika glada som Lukastjuren, om gillesmästaren avstår från att sjunga.

Lukasmålare: Mats Rydstern
År: 2011