Den långe Nihlén växer ytterligare

Efter en flitig vattning av Malmö stadsträdgårdsmästare Gunnar Eriksson så har redan långe konstnären Staffan Nihlén vuxit ytterligare och fått räckvidd ända från Clemenstorget där han har stuckit upp sin fot, till stadsbiblioteket i Malmö där han sticker upp sin hand. detta som en hyllning till skalden Hjalmar Gullberg. Allt övervakas av kulturchefen och amorinen Bengt Hall.

Lukasmålare: Johan Lünnér
År: 2007