Den försvunna gästboken

Planschen utgår från en målning av Giotto, som avbildar Kristus göra entré i Jerusalem ridande på en åsna, en fresk i Arenakapellet, Padua. Kristus har här ersatts av Olof Kronvall, åsnan av en tjur, Jerusalem av Lund och byggnaden till höger i bilden av Lunds Domkyrka. Olof håller i triumf gästboken som han hela tiden haft hemma, ovetande om den panik som den försvunna gästboken med alla värdefulla målningar och namnteckningar skapat i styrelsen. Styrelsen tar emot Olof med Åldermannen i spetsen. Han (åldermannen) ligger på knä framför tjuren och breder ut ett tygstycke tjuren kan trampa på, eftersom han glömt att Olof fått gästboken för att måla i den. (Kaske ett av de första självporträtten i Lukas-planschmåleriets historia)? Till vänster i bilden har en av Lukasbröderna klättrat upp i ett träd för att bättre se vad som pågår. S:t Lukas i mandorlaliknande uppenbarelse välsignar det hela!

Lukasmålare: Göran Hermerén
År: 2019