Carl Foung

Det snart 1000-åriga riket Ladonien har nått nya framgångar inom genforskningen. Den tidigare i Lukassammanhang presenterade Ladonian Blue-tjuren har nu förädlats vidare på Ladoniens egna Max Plank Institut, till en ras, Bullis Vilksis, som enkelt uppstyckas till färdiga plankstekar. Man räknar med lysande exportframgångar. Ladoniens devis gäller således fortfarande i allra högsta grad – ” För Brädrarskapets väl”

Lukasmålare: Carl Foung
År: 1999