Carl Foung

Stånke och stånkan. ”Stånke" Sten Åke Nilsson f. d. ålderman delar upp en del av sitt hjärta för nya uppdrag på Hill-street. Han har skrivit om att läsa Hill innantill. Lukasgillets åldermansstånka flödar över av hjärteblod. Lukastjuren får sin andel ur stånkan.

Lukasmålare: Carl Foung
År: 1985