Bengt Skans

Bo Ossian Lindberg och Sten Åke Nilsson i Rom.

Lukasmålare: Bengt Skans
År: 1984