Bengt Hillgrund

H. Johansson och Uno Kampmark agerar Katterna Bill och Bull, tillsammans med ett alter Ego.

Lukasmålare: Bengt Hillgrund
År: 1975