Bengt Hillgrund

Uno Kampmark. Det Svenska konstlivets Jimmy Hoffa i sin nya stol, SKR. Han har skapat Sveriges Konstföreningars Riksförbund.

Lukasmålare: Bengt Hillgrund
År: 1977