Bengt Hillgrund

Dr Knut Häger har öppnat en ny grav för undersökning; kungaliket får liv igen.

Lukasmålare: Bengt Hillgrund
År: 1978