Att ha roligt genom att roa andra

Dessa sanningens ord gäller inte bara Lukasgillets målande bröder utan också de karnevalister som vart fjärde år förvandlar Lund till ”karnevalernas stad” med självförverkligande upptåg i Konstifik, cirkus och karnevalståg… En som haft roligt på detta vis är Per Lindström som skrivit Lundakarnevalens historia. Elva stycken har han själv, som tärningarna visar, upplevt på plats med kamera, block och penna.

Lukasmålare: Göran Hermerén
År: 2015