Andrzej Ploski

Jan Torsten Ahlstrand har blivit skulpturträdgårdsmästare. Han har placerat ut några monumentala skulpturer i parken utanför den för ombyggnad stängda museibyggnaden till skissernas museum i Lund.

Lukasmålare: Andrzej Ploski
År: 2002