Andrzej Ploski

Den långe Lukasmålaren Hans Verduijn är den längste av alla målarna. Här målar han ett landskap, signerat Rembrandt. En holländare är inte alltid den andre lik. ”Mannen med guldhjälmen”, Rembrandts kända målning ses i neder vänstra hörnet.

Lukasmålare: Andrzej Ploski
År: 2006