Konstnär?

040-11

Lukasmålare: Konstnär?
År: 666999