Thure Thörn

040-9

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 666999