Tage E Nilsson

Intensivundersökning av naken man.

Lukasmålare: Tage E Nilsson
År: 1984