Johan Lünnér

Konsthallschefen Åsa Nacking försöker med ny pedagogik att locka svikande publik till Lunds konsthall med att med pekpinnar av olika slag, knuffa in offentligheten till utställningarna. Hon använder pekpinnar i ryggsäcken istället för piska. Till sin hjälp har hon Gösta-John Bredberg (M), som trycker ner morötter för att på detta sätt locka publik till konsthallen (ger dem en morot).

Lukasmålare: Johan Lünnér
År: 2006