Vårmöte

Lukas vårmöte - JJN02585 - 040418 - (JONAS JAKOBSSON)

Vårmötets tema: värmedöden

En vårvarm vind kom, lekte och viskade lagom till Lukasgillets vårmöte den 4 april vilket inte kändes fel med tanke på hur mycket snö och kyla vi fått utstå denna vår, och inte minst med tanke på det tema som kvällens talare Per Svensson valt.

Efter en viss förvirring om när mötet skulle börja – 18.00 som det stod i inbjudan i Finis och i den e-postade versionen eller 19.00 som det angavs i en e-postad påminnelse (borde rätteligen varit en rättelse) – kunde gillets ålderman Göran Hermerén hälsa ett 40-tal bröder välkomna till Grand Hotel i Lund och inleda mötet.

Skattmästare Peter Löwegren fick strax ordet och informerade om debet och kredit, och avslutade med den goda nyheten att kassan är välfylld eftersom merparten av bröderna nu betalat sin medlemsavgift. Revisorerna förordade ansvarsfrihet, vilket beviljades.

Lukas vårmöte - JJN02764 - 040418 - (JONAS JAKOBSSON)

Under punkten övriga frågor informerade Thomas Holm kort om vårutflykten”Skåne runt” den 2 junioch att det är plats för 50 bröder med respektive på bussen. Varpå Göran Hermerén efter en kort introduktion lämnade över ordet till aftonens talare, som i sin journalistiska gärning rört sig mellan politik och kultur på stora tidningar som Sydsvenskan, Expressenoch nu Dagens Nyheter(där han sedan nyår är politisk redaktör).

Per Svensson inledde med att tala om skillnader och tog ett exempel från konstens värld. Ett enkelt streck med en penna på ett pappersark gör skillnad. Utan streck ingen skillnad!

Han knöt så an till sin senaste söndagskrönika i DNmed rubriken ”Vi går mot värmedöden var vi går” där han inledde med den dystra nyheten att världens sista nordliga trubbnoshörning av hankön är död. När hans dotter och dotterdotter dött kommer det inte att finnas en enda nordlig trubbnoshörning kvar i världen. Ännu en art har försvunnit. Och med färre arter, färre sorter, färre individer blir naturen mer livlös och allt på grund av människans påverkan: ”Människan är ensam skyldig.”.

Per Svensson talade om apokalypsen, om jordens undergång till toner av pukor och trumpeter – och om en värld utan Facebook… I nästa minut lugnade han oss, så kommer det inte att bli. Men nästan. Vad blir det sista ordet på Twitter?Jo, värmedöden!

”I riktigt mörka stunder kan man gripas av misstanken att inte bara naturen utan också kulturen är på väg mot värmedöden, ett tillstånd där alla skillnader utplånats.

Digitaliseringen och globaliseringen driver fram två skenbart men i praktiken samverkande megatrender: konvergens och fragmentering. Överallt samma glassar och samma amerikanska tv-serier. Överallt en flykt från det offentliga till stamgemenskapen på nätet eller i politiken. Den värld man möter blir alltmer likformig, homogen, artfattig.

Det är kanske så världen går under: inte med en explosion utan med den belåtna sucken från ett Twittertroll som slickar på en Magnum intense dark.”

Apropå värmedöden lanserade Per Svensson uttrycket helvetisk homogenitet. Vi fick också veta att värmedöden är kodordet för en teori om universums undergång, ett tillstånd där alla temperaturskillnader är utplånade och allt är ett och samma, en helvetisk homogenitet. Ungefär som när allt startade, fast homogeniteten då var gudomlig. Från tomhet till tomhet, från mörker till mörker, från intet till intet‚ en perfekt dramaturgisk både…

Vi vandrar i Guds fotspår, men åt fel håll, sa Per Svensson och tog oss med till Bergakungens sal där trollen rispar oss i ögonen och får verklighet och dröm att bli ett. Därifrån var steget inte långt till trollen ute på nätet, de som sitter i S:t Petersburg och är avlönade av Putin.

Kvällen bjöd på tvära kast där frågor och svar blandades. När försvann kunskapshungern?

Vi fick en ny hjälte, därtill en liberal sådan, Karl Johan Gabrielsson (1861–1901), och goda argument varför vi bör ha en kulturkanon. Och att hela livet kan ses som en fortgående safari och våra opinionsbildare som skogvaktare i en kulturell nationalpark, med uppgift att värna egenart, skillnad och mångfald, och där kulturarvet är vårt gemensamma språk.

Per Svensson avslutade med att konstatera att bildning är det ultimativa målet för mänsklig existens, ”att komma till insikt i att den värld och tid vi lever i inte är unik och att jag inte är unik”.

Lukas vårmöte - _JJN1637 - 040418 - (Jonas Jakobsson)

Göran Hermerén satte på punkt för den livliga debatt som följde med att tacka för de tänkvärda orden med en flaska av Churchills favoritchampagne (som med fördel serveras kall) – och bröderna hakade på med en lång och värmande applåd.

Lukas vårmöte - JJN02559 - 040418 - (JONAS JAKOBSSON)

Vårmötets tema värmedöden – ”ett tillstånd där alla skillnader utplånats”– aktualiserades också när det var dags för varmrätten, Grands dillkött, kvällen till ära serverad med både skivade och hackade morötter.

Lukas vårmöte - JJN02792 - 040418 - (JONAS JAKOBSSON)

Per Lindström