Vårmöte

LUKASGILLETS VÅRMÖTE INSTÄLLT

För att inte utsätta Lukasbröderna för onödiga risker, bidra till smittspridningen och öka belastningen på sjukvården under den pågående Corona-pandemin har styrelsen beslutat ställa in vårmötet. Beslutet är i linje med de rekommendationer som

Folkhälsomyndigheten och regeringen utfärdat. Vi beklagar detta, men hoppas på medlemmarnas förståelse.

På uppdrag av åldermannen

Mats Rydstern
Sekreterare