Julgillet

Då årets begivenheter är bestämda kommer de att presenteras på denna sida.

Alla medlemmar får separat inbjudan till varje sammankomst under året per brev; dock är målet på sikt att kunna kommunicera med medlemmarna per mail – för att slutligen kunna fasa ut pappersbreven som både är tidsödande och kostsamma.