Julgille

Ett hundratal Lukasgillets bröder samlades på Grand Hotel i Lund den 9 december 2019 för att fira ännu ett hejdundrande Julgille. Kvällen inleddes med en traditionsenlig konsert i Domkyrkan under ledning av gillets konsertmästare Sverker Zadig.

Stärkta i anden vandrade bröderna till Grand och Piratensalen där under året avlidna medlemmar i Lukasgillet parenterades av vår tidigare vice ålderman Peter Löwegren varefter sittande ålderman Göran Hermerén kunde, assisterad av sekreterare Mats Rydstern, välkomna nio nya bröder i Lukasgillet:

Henrik Andersson, redaktör, Vollsjö säteri

Ken Ceder, rentier, Lund

Aron Hallborg, konstnär, Malmö

K G Hammar, ärkebiskop em, Lund

Björn Kornhall, överläkare, Lund

Vlade Naumovski, arkitekt/konstnär, Lund

Bo Nilsson, docent, Lund

Åke Persson, civilingenjör, Malmö

Ola Troedsson, jurist, Lund

 

I Grands stora sal väntade inte bara Grands stora julbord utan också tolv övertäckta Lukasplanscher. Som gillesfotograf Jonas Jakobssons bilder här visar var stämningen hög.

Till denna bidrog gillesmästare Ulf Kristofferssons brölade i sitt horn, och ett antal snapsvisor avsjungna under överinseende av gillets sångmästare S Ola Thulin.

Göran Hermeréns tal som text

Göran Hermeréns tal som film

Göran Hermerén hälsade traditionsenligt de församlade bröderna välkomna till ännu ett julgille, 2019 på tänkvärt temat att den som gör en resa alltid har något att berätta.

Han påminde om att vi i somras firade 50-årsminnet av den längsta resa en människa gjort, astronauternas färd till månen.

Vår ålderman berättade så om två resor som han aldrig kommer att glömma och som han flera gånger återvänt till, både i måleri och skrifter. Och om de tankar som en av resorna väckt kring den ”medialiseringen av konstlivet som lett till att uppmärksamhet i media uppfattas som ett kvalitetskriterium”.

Göran Hermerén avslutade med att reflektera över den resa som Lukasgillet gjort under sin snart 125-åriga historia:

Nostalgi har sina risker men också sitt värde. Lukasgillet har strävat efter att vara i tiden och spegla den – inom en ram som legat ganska fast och har sina rötter i ett Sverige som i många avseenden var ett annorlunda land än det är idag.”

Varpå han utbringade Lukas skål!

Hösten 2019 utlyste styrelsen en snapsvisetävling i Gösta Vitestams anda. Gösta var en stor ordkonstnär och ”pappa” till vår sångbok ”Göstas snapsvisor”.

Enligt § 3 i tävlingsbestämmelserna måste vinnaren vara på plats på Julgillet för att på stående fot framföra sitt bidrag – och mottaga priset; ”den snaps som visan ska sjungas till”.

Lyckligtvis var Gunnar Jansson det – och kunde träffsäkert hylla Lukasmålarna med sin nyskrivna, tillika vinnande visa (se nedan).

Gunnar Jansson satte därmed tonen för kvällens clou, planschvisningen:

Tänk att lite olja och ett uns pigment i en konstnärs händer kan skildra vad som hänt under ett gånget Lukasår…”.

Lukasmålarna, anförda av gillets ritmästare Gunnar Ottosson, tackade för uppmärksamheten med ett kraftfullt ”Hej Lukas!” som framkallade en vacker efterklang i Stora salens stora kristallkrona.

KG Hammar höll i höjd med gröten och citronplättarna recipienternas tacktal, också det mycket välklingande och tänkvärt.

 

Bland de händelser 2019 som sedan den 9 december är inskrivna i Lukasgillets historia märks målarnas sommarträff i Lomma (då Hans Verduijn bjöd på holländsk sillamacka), gillets försvunna gästbok (som aldrig var försvunnen, utan i Olof Kronvalls goda händer), Grands försvunna praliner (till kaffet på årsmötet), och ”Sprayflaskan Greta” som enligt reklamen är verksam mot förnekare (och bra på att ta bort trumpna fläckar).

Om detta och mycket annat la vår eminente bildpresentatör Fredrik Tersmeden ut texten när det var dags för kvällens clou, avtäckning av årets tolv planscher.

De kommer att presenteras och kommenteras i kommande nummer av Lukasgillets medlemstidning Finis. Självklart också här på vår hemsida – aktuell som alltid tack vare vår alerte skatt- och webbmästare Robert Hofbauer!

 

Till sist noteras en sen inkommen protest, undertecknad av Lukasbroder Olof Jarlman, som under planschvisningen uppfattade att någon ifrågasatte Lukas identitet:

Ett litet moln letade sig in bland de glammande bröderna och det magnifika julbordet. Vi uppfattade att det presenterades ett förslag att LUKAS i fortsättningen inte skulle vara en tjur utan en oxe.”

Uarda-Akademiens nyss avgångne preses tolkade förslaget som välmenande men oacceptabelt och hänvisade till en central passage i spexet Uarda där Abdul-Hamid berättar om sin olycksaliga episod med översteprästen Chil och Lukastjurens frände, Apis:

Jo, där ser du, när vi fick höra det där förskräckliga brölandet så störtade vi ju dit. Och där stod översteprästen Chil och försökte tratta i Apis-tjuren – pomril… Tjuren satte svansen i vädret, spotta och fnös och höll på att spetsa gubben på hornen. Jag skällde utfarbror Chil och kallade honom rent av för en gammal oxe. Men den som tog åt sig, det var tjuren, och det blev ett sju helsikes brak.”

Olof Jarlman avslutar sin ”motion och vädjan” till Lukasgillets styrelse med att denna måtte fatta beslut om att Lukas är en tjur, och inget annat. Allt för att undvika liknande scener i Lukasgillet under kommande julgillen.

 

Per Lindström

 

VINNANDE SNAPSVISA 2019

 

Lukasmålarna

Melodi: Lilli Marlene, text: Gunnar Jansson

Tänk att lite olja och ett uns pigment
i en konstnärs händer kan skildra vad som hänt
under ett gånget Lukasår, som vi föstår, ni lämnat spår,
men mest av tomma glas, ni vet hur dom ska ta’s

 

ÖVRIGA SNAPSVISOR

I afton ingen dans

Mel. I Lissabon, text Olof Jarlman

Bland konstnärssjälar rör han sig,
så stilfullt, elegant!
Försiktigt spanar han omkring, men hittar ingen tant.
Nej, Gillet bjuder ej på dans, men mat och alkohol.
Så Lukas han blir sittande och väntar på sin skål.
SKÅL Lukas!

 

Profiler i Sankt Lukas

Mel. I Lissabon, text Olof Jarlman

I Lukas sal där hänga de
vars gärning äras bör.
Vi levande bör ha så mål
att vänta tills vi dör.
På väggarna med en evig min
beskådas stumt vårt skrål.
För tack och lov så lever vi
och höjer denna skål!

 

Dubbeldoppning

Mel: Vi gå över daggstänkta berg, text Fredrik Tersmeden

Sin pensel man doppar i färg. (Lukas, hej!)
Se’n målar man små älgar, skog och berg. (Lukas, hej!)
Men vill man detta toppa
bör man tungan också doppa:
Då får målningen mera märg! (Lukas, hej!)

 

Politikervisan

Melodi: Mors lille Olle, text Ronny Hård

Politiker kivas om vad som är rätt,
Det gäller att vara politiskt korrekt,
Vänstern och högern förlorar sin glans,
när nubben tar över och det blir balans

 

Brödrasång

Melodi Små grodorna, text Ulf Kristoffersson

Tjurbröderna, tjurbröderna, är glada nu att ta
Snapsflaskorna, snapsflaskorna som står där uppå ra’
I glaset, i glaset i glaset hälls det upp
Lu-lu-Lukas, Lu-lu-Lukas-, Lu-lu-lu-lu-Lukas

HEJ LUKAS! (Avslutande unisont utrop)

 

Möjlig snapsvisa

Melodi: Nu är glada julen slut, slut, slut, text Lars Malm

Lukastjuren tar ett skutt, skutt, skutt
när han får en lite hutt, hutt, hutt
Lukasbrodern däremot
står på riktigt stadig fot
efter flera nubbar