Julgille

Lukas Julgille den 10 december 2018

Som traditionen bjuder samlades Lukasbröderna den andra måndagen i december till ett, för att använda gillesmästare Ulf Kristofferssons ord, ”hejdundrande julgille”, vilket inleddes med en traditionsenlig julkonsert i Domkyrkan med körer från Spykens musikklasser under ledning av Sverker Zadig och Elisabeth Karlström.

Den rätta julstämningen infann sig snabbt tack vare inledningen ”Marias vaggvisa” –Sov min stjärna, sov mitt barn– och avslutningen med Carl Nielsens ”Förunderligt och märkligt”.

Med raska kliv förflyttade sig så bröderna längs ”Bullis” (som Klostergatan en gång kallades i folkmun) från Domkyrkan till Grand Hotel, där gillesfotograf Jonas Jakobsson väntade med kamera och fotolampor på att få föreviga samtliga i julgillet deltagande bröder till den kommande matrikeln.

Under de sedvanliga mötesförhandlingarna parenterade gillets avgående skattmästare Peter Löwegren de under 2018 avlidna bröderna –byggnadsingenjören Anders Nilsson (död 2017), professorn Sverker Oredsson, konstnären Torsten Erasmie och konstnären Gert Aspelin – och sittande sekreterare Mats Rydstern välkomnade de tolv nyinvalda bröderna och förmanade dem att leva upp till gillets motto att hålla konstens fana högt över slätten.

Varpå nya och gamla bröderna med beslutsamma steg förflyttade sig till det uppdukade, grandiosa julbordet i Grands stora sal. Sillen attackerades, snapsvisor sjöngs under ledning av S Ola Thulin, laxen och ägghalvorna fick sin berättigade uppmärksamhet liksom julkorven och rödkålen, Lukasmålarna utropade Lukas leve! så att det hördes ända till Åkarp, skinkan, lutfisken, ja allt avsmakades inklusive Sten Bromans plättar och ris à la Maltan på det avslutande ”gottebordet”…

Mitt i allt detta bjöd vår ålderman Göran Hermerén på andlig spis och en välkommen eftertanke när han i sitt tal hälsade alla – nya och gamla bröder i Lukas – välkomna och reflekterade över kulturlivet: ”… Detta var tidigare mycket lundensiskt men har sedan blivit allt mer internationellt, liksom konstvärlden, vetenskapen, och utbytet av varor och tjänster i globaliseringens kölvatten.  Nostalgin och minnet av ett glansfullt förflutet ska vårdas. Men nostalgin har också sina risker. Man kan lätt bli ’incurvatus in se’, inkrökt i sig själv, för att använda ett lutherskt uttryck. Vi ska ta vara på, och utveckla, den gemenskap som kan bli resultatet av att man ofta deltar i våra aktiviteter och evenemang.”

Till kaffet och avecen var det så dags för kvällens clou – avtäckningen av årets planscher. Gillets bildpresentatör, Fredrik Tersmeden, kommenterade Lukasmålarnas kommentarer till stora och små händelser under det gångna året.

Ronny Hård valde att uppmärksamma det storbråk som en kvinnas prassel med en påse lösgodis utlöste under en konsert på Malmö Live då Mahlers femte symfoni framfördes.

Hans Verduijn påminde om dramatiken på Lukasdagen 2018, då Grands försvinnande goda ärtsoppa försvann så snabbt att alla bröder inte hann få sig en ens en slev… (vilket resulterade i att Grand reducerade priset för julbordet med en generös hundralapp).

Olof Kronvall tog i sin plansch ett tårfyllt (?) farväl av den gamla Addo-fabriken i Malmö, som det senaste decenniet varit Lukasmålarnas ateljé och där Jon Åkerlind sörjt för målarnas väl och ve, hans framdukade måltider med egen inlagd sill och nygräddad skinkstek har varit uppskattade avbrott i målandet, som 2018 skedde i nya lokaler i Staffanstorp.

Bo Cronqvist debuterade som Lukasmålare och hyllade i sin plansch Lukasbroder Sven Petter Hovelius, som räddade en av Lunds äldsta neonskyltar (Grahns klassiska Montblanc-penna som nu visar vägen till Lexis pappershandel på Stora Gråbrödersgatan).

Ulf Stålhane hoppade över färg och penslar och tog datorn till hjälp och skapade en braskande löpsedel med ”fejknews” som att president Trump skriver på klimatavtalet.

Thomas Holm släppte lös bland annat ”Skriet” och Lukastjuren i det lundensiska stadsrummet apropå konstnären Johan Sunessons ”påklädda kroki” under Kulturnatten.

Mats Rydstern porträtterade Årets Lundabo Patrick Amsellem, utsedd av Grandiosa sällskapet. En klassisk hyllning av en Lukasbroder som med råge lever upp till gillets motto om att hålla konstens fana högt – och en kommentar till att Lunds stad saknar ryttarstatyer.

Gunnar Ottosson påminde i sin målning om den nyårspanik som kan utbryta om inte den i gillet nyinvalde domkyrkoklockaren Lars Jonvén är i tjänst och ser till att det nya året rings in en och inte två gånger som 2017…

Göran Hermerén uppmärksammade på temat ”Näsvis rapsodi” bland annat Liberalernas förslag att döpa Lunds spårvagnar efter kända Lundabor, som den tidigare FNL-ledaren Sverker Oredsson och att Lunds universitet fått ännu en jubileumsbok – 350 näsor under 350 år– utgiven av Akademiska Föreningens nasala utskott och med de väl valda öppningsorden ”Kära näsekrets”.

Carl Foung lät Lukastjuren fightas med Universitetslejonet på bästa ”På Sladden”-vis och valde att kalla sin plansch ”I Valet och Kvalet – eller Pugilisternas Kamp” (Foung fick en extra hjärtlig och lång applåd – i 35 år har han varit Lukasmålare och förgyllt våra julgillen med sina målningar).

Sist avtäcktes Lukasmålarnas gemensamma plansch fylld med framstormande gula västar, nättroll och frustrerade politiker, helt i tidens anda, och med en ”samtycks-app”.

Några nyckelord som verkar ha inspirerat målarna på slutspurten är huvudduk, ABHB, ADBH, vegan, elcykel, bitcoin, köns- och åldersbyte, holländare(?), övergångsregering(!), klimathot eller vill vi ha IS-tid, meat – too, kroppsfixering,dinosaurier

 

Per Lindström

Lukas kommunikationsmästare

PS I vårens första Finiskommer samtliga tolv planscher att presenteras i bild och ord, de senare i form av Fredrik Tersmedens kommentarer. Dessutom allt om det stundande vårmötet den 25 aprilSave the day!

 

 

Nya bröder 2018: Johan Augustsson, läkare, Hans Bengtsson, professor (psykologi), Anders Forslid, universitetsveterinär, Thomas Fridén, docent, Rolf Hallgren, banktjänsteman, Erik Hedling, professor (filmvetenskap), Ingvar Kärnefält, professor (biologi), Gustav Olsson, museichef (Kulturen), Mattias Olsson, konstnär och illustratör, Lars Göran Persson, lärare och konstnär. Samt två nya medlemmar från 2017års lista: Torsten Ridell, konstnär, och Tord Torisson, professor em.

 

Styrelsens sammansättning 2019:

Ålderman: Göran Hermerén

Vice ålderman: Peter Löwegren

Skattmästare (och webbmästare): Robert Hofbauer

Sekreterare: Mats Rydstern

Ritmästare: Gunnar Ottosson

Kommunikationsmästare (och redaktör för Finis): Per Lindström

Gillesmästare: Ulf Kristoffersson

Arkivarie (och biträdande gillesmästare): Thomas Holm