Julgille

Inbjudan till Lukasbröderna att närvara vid vårt sedvanliga Julgille som avhålles måndagen den 10 december 2018 på Grand Hotel i Lund

Vi inleder kl.18.00 med den traditionsenliga julkonserten i Lunds domkyrka, då julsånger framförs av Körer från ”Spykens naturvetenskapliga musikprofil samt individuella val” under ledning av Lukasgillets konsertmästare Sverker Zadig och Elisabeth Karlström. Konserten är öppen för allmänheten, varför det finns all anledning att bjuda med anhöriga, nära och kära.

Direkt efter konserten (c:a kl. 19.00) samlas Lukasbröderna i Piratensalen på Grand Hotel för deltagande i parentationen av under det gångna året avlidna gillesbröder samt presentationen av de i samband med höstmötet den 18 oktober nyinvalda medlemmarna.

Därefter inleds ett sedvanligt, intensivt avnjutande av Grands fulländade julbord. Grand Hotel beklagar de olägenheter man haft med serveringen under våra två senaste tillställningar och vill därför gärna gottgöra Lukasbröderna för detta. Av denna anledning får vi 100 kr nedsättning på vårt ordinarie pris för julbordet vid Julgillet. Årets Julgille kostar därför 445 kronor.Särskilda drycker till Grandiosa priser tillkommer. Efter måltiden följer ett inte mindre intensivt deltagande i julmötets övriga traditionella begivenheter. Häri ingår bl.a. den alltid med lika stor förväntan emotsedda avtäckningen av årets nymålade och uppseendeväckande Lukasplanscher. Åter har vi den stora glädjen att se och höra Fredrik Tersmeden som lysande bildpresentatör.

Under kvällen erbjuds även tillfällen att fördelaktigt inköpa gillets olika skrifter, vykort, Lukasnålen, Lukaskassen, Lukasslipsen och Lukaskravatten.

Anmälan till JULGILLETgörs via e-mail,gillesmastare@lukasgillet.se,senast onsdagen den 5 december kl. 12.00.

Om du inte har tillgång till internet, kan du istället anmäla dig genom brev till gillesmästaren Ulf Kristoffersson, Kvarnkroken 4, 226 47 LUND, eller genom telefonbesked till vice ålderman Peter Löwegren tel. 0707-76 76 42. Även anmälningar på dessa sätt skall vara gillesmästaren, alternativt skattmästaren, tillhanda senast onsdagen den 5 december.

Årets kallelse till Julgillet skickas endast ut som e-post och som brev till de få som fortfarande saknar e-post. Lukasgillet övergår successivt till att skicka ut information, kallelser och andra meddelanden endast per e-post.  Till den som inte har epost, kan gillet även fortsättningsvis skicka information som brev. Begäran om sådant undantag görs till Peter Löwegren, Gerdagatan 6, 223 62 LUND.

Information om Lukasgillets verksamhet finns också på gillets hemsida www.lukasgillet.se(medlemsinloggning: hejlukas). Goda idéer till utflyktsmål, utgörande lämpliga alternativ inför styrelsens val av resmål inför vårutflykten i maj/juni 2019, mottages tacksamt.

Lund i november 2018.

På uppdrag av Lukasgillets ålderman

Mats Rydstern