Årsmöte

Lukasgillets sedvanliga årsmöte kommer som alltid att hållas den 18 oktober på Lukasdagen. Härom kommer mera information när vi vet mera.