Utflykt

Bröder i Lukas,

Lukasgillets Vårutflykt söndagen den 19 maj 2019 tillsammans med respektive står för dörren. Turen har i livets lotteri fallit på Danmark, där vi kommer att besöka Willumsens museum i Fredrikssund samt Roskilde Domkirke.

Årets vårutflykt gick mot Danmark.

Resans första anhalt var Jens Ferdinand Willumsens Museum i Fredriksund, Danmark. Museet visar måleri, teckning och skulptur. Åldersmannen och sällskapets guide Thomas Holm betraktar en av Willumsens tidiga målningar som väckte stor uppståndelse då den visades för första gången i Köpenhamn.

Till de mer spektakulära inslagen i den permanenta utställningen hör Willumsens ”Det store Relief”, som ursprungligen var tänkt att pryda den inre väggen i en bar i Chicago, men som Willumsen arbetade på under perioden 1893-1928 innan den kunde slutföras. Verket skulle enligt Willumsen illustrera olika grader av mänsklig lycka.

Den traditionella danska “frokosten” med tillhörande drycker intogs på Svogerslev Kro nära Roskilde.

Då hungern stillats och törsten släckts tog Thomas ordet och avslöjade att en hittills hemlig punkt i programmet dykt upp.

Gillet tågade ut under Svogerslevs Kro:s beskyddare, ett anonymt vildsvin med ståtliga betar?

Den traditionella danska “frokosten” med tillhörande drycker intogs på Svogerslev Kro nära Roskilde

NN ledde oss upp till Svogerslevs kyrka och ut på kyrkogården för att hedra minnet av Jøregen Kettil Asmund, skaparen av ett av vårutflyktens stående inslag: Gammeldansken.

Turen fortsatte sedan mot Roskilde, och världsarvet (UNESCO) Roskilde Domkirke, som kan stoltsera med konst och en arkitektur som speglar det arkitektoniska utvecklingen i Europa under 800 år.

I kyrkan delades sällskapet I två grupper för guidad rundvisning, som på grund av viss försening och annalkande gudstjänst gick i ganska snabb takt. Domkyrkan är det danska kungahusets gravkyrka och rymmer 42 kända kungliga gravar, varav två är konstaterat tomma: Harald Blåtands grav och den nuvarande drottningen Margrethe 2s grav som ännu inte tagits i bruk. Även Harald Blåtands son Sven Tveskägg lär vara begravd i kyrkan, men var denna grav är belägen är idag inte känt. Kyrkan är rikt utsmyckad och sedan 1995 upptagen på UNESCOS världsarvslista. Christian III och Dorothea av Sachsen-Lauenburgs kapell.

Margrethe 1.s sarkofag bakom högaltaret.

En liten djävul som i sin bok noterar alla kyrkobesökare som är försenade till gudstjänst eller somnar under predikan pekades ut av guiden. Om det hade med sällskapets något sena ankomst att göra eller inte var inte alldeles klart.