Årsmöte

LUKASGILLET I LUND

Lukasgillets årsmöte fredagen den 18 oktober inleddes som vanligt med en koncentrerad och stadgeriktig genomgång av sällskapets räkenskaper, tillkännagivande av nyinvalda Lukasbröder och valärenden. Utöver de på förhand annonserade punkterna i dagordningen förärades även avstigande skattmästare Peter Löwegren med sällskapets förtjänstmedalj för sina långvariga och omfattande insatser i gillets tjänst.

Då den formella delen av årsmötet avslutats följde kvällens föredrag av klimatforskaren Thomas B Johansson, professor emeritus vid internationella miljöinstitutet, Lunds Universitet. Föredragets titel var ”Globalisering och om energiförsörjning samt om kopplingen mellan energin och den ekonomiska tillväxten”, och under det faktaspäckade föredraget ledde presentatören sällskapet genom den komplexa frågan. Under föredraget presenterades de utmaningar som mänskligheten står inför och den till synes inneboende konflikten mellan en växande befolkning, global ekonomisk tillväxt och jordens begränsade resurser, men också att en hållbar framtid är möjlig. Som goda exempel framhölls den allt mer betydande användningen av förnyelsebar energi, effektivare energianvändning och tekniska lösningar som moderna byggnader i vilka energiåtgången kan reduceras med upp till 90 % genom användandet av moderna material och konstruktion.

Under föredraget presenterades de utmaningar som mänskligheten står inför och den till synes inneboende konflikten mellan en växande befolkning, global ekonomisk tillväxt och jordens begränsade resurser, men också att en hållbar framtid är möjlig. Som goda exempel framhölls den allt mer betydande användningen av förnyelsebar energi, effektivare energianvändning och tekniska lösningar som moderna byggnader i vilka energiåtgången kan reduceras med upp till 90 % genom användandet av moderna material och konstruktion.

Detta kontrasterades mot frågan varför dessa åtgärder inte implementerats i större utsträckning, och vad som kan göras för att ansvariga politiker och marknadsaktörer skall arbeta mer aktivt med miljöfrågan. En poäng som lyftes i detta sammanhang var att arbete i miljöfrågan ofta leder till ”multiple benefits”. Det är inte alltid uppenbart vilka värden som skapas genom politiska regleringar, och i värsta fall kan miljöarbete uppfattas som kostsamt av både beslutsfattare och marknadsaktörer. Men kan man visa att man genom miljöarbete också kan uppnå flera mål samtidigt, som till exempel att främja ekonomisk utveckling och bekämpa fattigdom samtidigt som man minskar utsläppet av växthusgaser blir det lättare att motivera. Förslaget är helt enkelt att argumentera för de fördelar som är uppenbara för offentliga och privata aktörer, och lösa miljöproblemen på köpet. Man borde kunna hitta lösningar sammanfattar Thomas B Johansson.

Det tankeväckande föredraget efterföljdes av en livlig diskussion med flera engagerade frågor från publiken som sträckte sig från Greta Thunbergs aktivism och Donald Trumps misslyckade kolkraftspolitik till efterdyningarna av katastrofen i Chernobyl och kärnkraftens framtid.

Efter föredraget serverades traditionsenligt ärtsoppa med pannkakor och blandade drycker. I år fick även lukasmålaren Hans Verdujin ärtsoppa. För säkerhets skull fick han gå först.