Snapsvisetävling

Skriv årets bästa Lukassnapsvisa!

Vi har i många år njutit av Gösta Vitestams underfundiga snapsvisor vid våra gillen. Styrelsen har dock kommit fram till att en viss förnyelse av vår repertoar skulle vara trevligt. Därför utlyser Styrelsen en snapsvisetävling i Göstas anda.

Vinnande bidrag kommer att få framföras av sin upphovsman vid kommande Julagille. Prissumman består av den snaps som visan ska drickas till. Detta innebär att vinnaren måste delta i Julgillet

Juryn är för att undvika mutor och annat elände hemlig så när som på att den ledas av vår Sångmästare S Ola Thulin.

 

Regler för deltagande:

§1   Tävlanden måste vara medlem av Gillet.

§2   Författaren är anonym för juryn.

§3   Författaren av vinnande bidrag måste närvara vid Julgillet för att där framföra
sitt bidrag och motta priset, den snaps som visan ska sjungas till. Om författaren inte är
närvarande diskvalificeras bidraget och annan vinnare utses.

§4 Bidrag skickas med e-post till Gillesmästaren under adress gillesmastare@lukasgillet.se. Gillesmästaren anonymiserar bidragen så att juryn kan utföra sitt arbete oväldigt.

§5 Bidraget ska vara Gillesmästaren tillhanda senast med postgången
två veckor innan julgillet.

§6 Juryns beslut kan inte överklagas.

§7 Lukasgillet förbehåller sig rätten att, med angivande av författarens namn,
publicera och bruka alla bidrag som accepterats av juryn för Lukasgillets ändamål.

Frågor angående tävlingen besvaras i första hand av Gillesmästaren under adress gillemastare@lukasgillet.se