Snapsvisetävling

Skriv årets bästa Lukassnapsvisa!

Vi har i många år njutit av Gösta Vitestams underfundiga snapsvisor vid våra gillen. Styrelsen har dock kommit fram till att en viss förnyelse av vår repertoar skulle vara trevligt. Därför utlyser Styrelsen en snapsvisetävling i Göstas anda.

Vinnande bidrag kommer att få framföras av sin upphovsman vid kommande Julagille. Prissumman består av den snaps som visan ska drickas till. Detta innebär att vinnaren måste delta i Julgillet

Juryn är för att undvika mutor och annat elände hemlig så när som på att den ledas av vår Sångmästare S Ola Thulin.

 

Regler för deltagande:

§1   Tävlanden måste vara medlem av Gillet.

§2   Författaren är anonym för juryn.

§3   Författaren av vinnande bidrag måste närvara vid Julgillet för att där framföra
sitt bidrag och motta priset, den snaps som visan ska sjungas till. Om författaren inte är
närvarande diskvalificeras bidraget och annan vinnare utses.

§4 Bidrag ska vara författat på papper och sändas med vanlig post till Gillesmästarens
hemadress (se nedan). Försändelsen ska, förutom bidraget(en), innehålla en namnsedel
i väl förslutet kuvert med författarens namn. Visans titel eller första rad skrivs utanpå
kuvertet med namnsedeln.

§5 Bidraget ska vara Gillesmästaren tillhanda senast med postgången
måndagen den 18 november 2019.

§6 Juryns beslut kan inte överklagas.

§7 Lukasgillet förbehåller sig rätten att, med angivande av författarens namn,
publicera och bruka alla bidrag som accepterats av juryn för Lukasgillets ändamål.

Gillesmästarens adress är:

Ulf Kristoffersson
Kvarnkroken 4
226 47 Lund

Frågor angående tävlingen besvaras i första hand av Gillesmästaren under adress gillemastaren@lukasgillet.se