Vårmötet 2014

Vårmöte

Vårmötet den 15 april 2014

Lukasgillets vårmöte hölls i år på Hantverksföreningen i Lund, i föreningens fantastiskt fina och anrika hus, som bara i sig skapar en utomordentligt skön känsla och fin återkoppling till Lunds historia inom konst och hantverk. Ålderman Göran Hermerén tackade inledningsvis värdskapet, med Gustaf Ljung i spetsen, för Hantverksföreningens generositet att för kvällen upplåta det vackra huset till Lukasgillet.

goran

Ett drygt 40-tal Lukasbröder hade mött upp. Kvällen inleddes med ett formellt vårmöte, där skattmästaren i sedvanlig ordning presenterade det föregående årets bokslut, i detta fall år 2013. En av Lukasgillets två revisorer, Ulf Alfredson, läste därefter upp revisionsberättelsen. Av denna framgick att man ansåg att bokföringen hade skötts noggrant och oklanderligt. Skattmästaren och övriga i styrelsen beviljades därmed ansvarsfrihet för det aktuella året.

Vid vårmötet tillstyrktes även enhälligt styrelsens förslag att utse Per Lindström till ny kommunikationsmästare samt Jonas Jakobson till ny gillesfotograf, efter Per Lindström.

Efter vårmötet trädde kvällens huvudrollsinnehavare, Lukasbrodern, poesiforskaren och Tranströmersexperten, docent Niklas Schiöler, fram på scenen. Han höll ett fascinerande och mycket uppskattat föredrag med rubriken ”Att gestalta det outsägliga. Om Tranströmers poesi”. Niklas presenteras runtom i världen som ”World Leading Tranströmer Expert”. Föredraget följdes av många frågor och en livlig diskussion.

niklas

Ett antal av Niklas böcker (noga räknat 12 exemplar) lottades senare ut under kvällen och till stor glädje för deltagarna i vårmötet. Niklas är således även författare till ett stort antal böcker i olika genrer, även av egen poesi. Han har skrivit om allt från japansk poesi och mat, idrott och musik.

Kvällen avslutades med en väl tilltagen måltid av allra bästa snitt. Stämningen steg efterhand, så till den milda grad, att flera av Lukasbröderna tog sig ton. Övriga hängde på och sjöng med, särskilt i de mer kända snaps- och vinvisorna.

song