Årsmöte 2014

Höstm-14

Odödliga ögonblick i musikens
(och Lukasgillets) historia

Årsmötet den 18 oktober 2014 hölls hemmavid, det vill säga på Grand Hotel i Lund, och eftersom det var en lördag, med respektive. Ett femtiotal personer hade mött upp och efter mingel drog sig närvarande bröder tillbaka, för det formella årsmötet, där de bland annat beslutade om att höja årsavgiften för 2015 med 50 kronor, till 350 kronor, främst för att kunna stötta våra målande bröder under kommande års aktiviteter.

Årsmötet förlängde förordnandena för Göran Hermerén (ålderman), Peter Löwegren (skattmästare) och Robert Hofbauer (webbmästare). Thomas Holm valdes till ny sekreterare. För Gunnar Ottosson (ritmästare), Ulf Kristoffersson (gillesmästare) och Per Lindström (kommunikationsmästare) återstår ett års förordnande.

Styrelsen informerade årsmötet om att man den 1 september utsett Olof Buckard till bildkrönikör, Jonas Jakobsson till fotomästare och Nils Dahlgren till sångmästare, alla på ett år.

Ålderman Göran Hermerén avtackade vår ”ständige sekreterare” Carl Foung, som fick Lukasgillets finaste utmärkelse – en glastjur a´ la Orrefors – för sina mångåriga insatser som först skattmästare, sedan sekreterare. Varpå det var dags för dagordningens fjortonde paragraf, där styrelsen föreslog att styrelsen ska utökas med en man – en vice ålderman (ett beslut som kräver en stadgeändring, det vill säga beslut vid två oberoende medlemsmöten). Årsmötet sa ja till detta. Styrelsen har adjungerat Carl Foung som vice ålderman till den styrelse han just lämnat (i väntan på ett andra beslut på kommande vårmöte).

Ålderman avslutade årsmötet med att läsa upp namnen på de sexton som beslutats för inval i gillet (redovisas separat). Leif Hjärre gjorde under punkten övriga frågor en utvikning, där han uppmärksammade de damer som nu tålmodigt väntade vid middagsbordet i Lukassalen och påminde om hur trevligt vi hade det på Lukasgillets hundraårsjubileum 1998. Även detta evenemang genomfördes på Grand i Lund.

Därmed var kvällens stora ögonblick inne – Sixten Nordströms föreläsning om ”Odödliga ögonblick i musikens historia”. Han konstaterade att detta var andra gången som var på Lukasgillet och att det var nästan på dagen femtio år sedan han åt en middag på Grand i Lund i sällskap med två namnkunniga Lukasbröder – Sten Broman och Aron Borelius. Den förra tycktes från sin plats i Lukassalen hälsa vår malmöitiske gäst ”Välkommen åter” med en lätt bugning.

Sixten Nordström började med Bach och hans 21 barn och varvade reflektioner med korta musikstycken på piano. Hade det varit på knappnålarnas tid hade man lätt kunna höra dem falla. Nu var det bara Grands gamla parkett som under tyngden av Sixten Nordströms musikaliska kunnande då och då knarrade – av största välbehag.

Att här försöka referera Sixten Nordström skulle vara att göra en av våra stora musikkännare en otjänst, dock några noterade nedslag: Vi fick lära oss att säga Beethofven (med tydligt f) och inte Beethoven, att Niccolò Paganini stod i förbund med djävulen, att Sergej Rachmaninov hade ”big hands” (”bevis” för den som vill se finns på You tube), att Franz Liszt i princip är ospelbar (utom för en handfull stora pianister), att Frédéric Chopins hjärta finns i Prag (medan resterande kropp vilar i Paris) – och att Tore Skogman faktiskt har en sak gemensam med de stora mästarna …

Sixten Nordström fick en lång och mycket varm applåd som tack för sin underhållande och tänkvärda föreläsning. Åldermannen tackade å gillets vägnar med en Lukasslips som kan komma Sixten väl till pass på Julgillet (som alltid den andra måndagen i december (8/12) och på Grand i Lund).

Den efterföljande måltiden inleddes med en intressant (och välsmakande) svampsoppa som följdes av en mycket trevlig gris (med goda tillbehör). Till kaffet bjöd Lukasgillet på ett glas punsch. Sista punkt denna lördagskväll var utlottningen av ett giclétryck av Hugo Gehlins Böneplakat från 1930 och fem årsprenumerationer på Konstrevy. Vinnare av det inramade trycket blev Lars Vilks (som fick polisiär hjälp med hemtransporten av tavlan).

Host2-14