Vårmötet 2012

Lukasgillet avhöll i år sitt sedvanliga vårmöte 2012 tisdagen den 17 april på Internationella Miljöinstitutet vid Tegnérplatsen. Gerhard Nordström (f. 1925) berättade om sitt liv och om sin syn på konsten under rubriken ”Coropus de Colores”.
Gerhard Nordström är en betydande och viktig del av Skånes – och hela Sveriges – konsthistoria, en i hög grad levande historia. Fyllda 86 år lyckades han med sitt stora engagemang och många anekdoter närmast trollbinda de närvarande Lukasbröderna.
Gerhard Nordström är fortfarande synnerligen aktiv, senast med en stor utställning på Malmö konsthall. Han blev mycket uppmärksammad i början av 1970-talet med sina politiska målningar riktade mot USA:s krig i Vietnam. På senare år har han intresse för Pompeji också återspeglats i hans konst, liksom den ibland blåskimrande skånska myllan.
Få konstnärer har betytt så mycket för andra skånska konstnärer som Gerhard Nordström. Han var själv bara fjorton år när han 1940 började på Skånska målarskolan och nitton när han antogs på Konstakademin i Stockholm. År 1967 var han med och startade Konstskolan Forum, där han själv undervisade i måleri i 23 år. Flera av Lukasmålarna har haft honom som lärare.
Under kvällen hölls även vårmötesförhandlingar, då bl.a. skattmästaren redovisade det då ännu inte reviderade bokslutet för år 2011.
Dessutom fastställde vårmötet enhälligt det tidigare, i samband med höstmötet 2011 behandlade, förslaget till ändring och tidsanpassning av Lukasgillets stadgar. Därmed är de nya stadgarna stutligt fastställda.
Efter föredraget och själva vårmötet, serverades under uppsluppna former en välsmakande tvårättersmeny med tillhörande drycker samt kaffe med avec. Aftonen blev sen.

Gerhard